Dyrevelfærdsmærket i samarbejde med DOSO

Det statslige Dyrevelfærdsmærket

31. oktober 2017

Giv grisene en gave året rundt!

Den 27. november starter der en stor ny kampagne for det statskontrollerede dyrevelfærdsmærke. Kampagnen varer i 3 uger, og det er vores håb, at rigtig mange forbrugere vil forstå, at de hjælper de danske grise virkelig meget, hvis de køber kød med dyrevelfærdsmærke. Har man råd så køb kød med 3 hjerter – her er der mest dyrevelfærd. Kød med 1 hjerte er en hel del billigere, men alligevel får grisene opfyldt nogle meget vigtige behov: søerne er frie, alle grise har krølle på halen, og de har halm som rodemateriale.

DOSO støtter det nye statslige Dyrevelfærdsmærke
Så kom der endelig et statsligt mærke, der vejleder forbrugerne om dyrevelfærd. DOSO glæder sig over, at mærket nu er en realitet for de danske svin, og foreningen glæder sig til at mærket senere bredes ud til alle produkter med animalsk indhold. Det er også en glæde at så mange interessenter – lige fra dedikerede landmænd til supermarkederne til Den Danske Dyrlægeforening  og mange flere - har støttet udviklingen af mærket. De 3 niveauer i det statslige dyrevelfærdsmærke viser forbrugerne vejen og vil medvirke til at hæve dyrevelfærden også for de millioner af slagtesvin, som ikke er økologiske eller på friland.

’Det er ikke alle, der har råd til at købe økologisk og derfor er det fantastisk at også grisene i de indendørs stalde nu kan få glæde af væsentlig forhøjet dyrevelfærd til en rimelig pris’  siger Peter Mollerup, formand for DOSO.
’Ingen halekupering er f.eks. en meget væsentlig indikator for dyrevelfærd idet halebid er et stort problem, når dyrene stresses og presses’ fortsætter Peter Mollerup ’Lovgivningen i dag giver dispensation for halekupering – en dispensation som 98 % af slagtesvinene i dag lider under. Bl.a. derfor giver det laveste niveau af dyrevelfærdsmærket - et hjerte - en meget væsentlig dyrevelfærdsforbedring idet alle grise skal have hele haler for at producenten kan få mærket og mer-prisen’

 

DOSO håber forbrugerne vil hjælpe dyrene ved at støtte op om mærket, når de første produkter snart havner i køledisken.

 

D. 27. marts var der stort presse fremmøde i en svine stald i Slangerup som allerede er godt i gang med bedre forhold for svinene. 

24. maj 2017

Ministeren lancerer Dyrevelfærdsmærket

Så kom den store dag for lancering af Dyrevelfærdsmærket.

Nu skal alle vi forbrugere sikre at købe ind med hjertet - gerne tre ad gangen!

Her er formanden for DOSO sammen med Ministeren.

Det statslige Dyrevelfærdsmærke 2017

Hjertermærket kød i butikkerne 22. maj

D. 22. maj vil 1, 2, og 3 hjertemærket svinekødet være at finde i kølediskene i de supermarkeder der er med i mærkningen. Vi vil se reklamefilm i TV, store plakater ved busstoppesteder, på husser og andre steder i bybilledet, og alle parter i Dyrevelfærdsmærket (blandt andre DOSO) vil arbejde på oplysning og promovere at vi alle direkte kan være med til at forbedre dyrevelfærden ved at købe hjertemærket svinekød.

Det er helt enkelt at købe med hjerter!