9. april 2017

Kom til Forsøgsdyrenes Dag 2017

DOSOinviterer dig til Forsøgsdyrenes Dag 24. april I anledning af
Forsøgsdyrenes Dag 2017 afholder DOSO og Dyrenes Beskyttelse, for sjette år i træk, et fagligt seminar - som sætterfokus på aktuelle emner og problematikker indenfor brugen af forsøgsdyr -
med repræsentanter fra bl.a. myndighederne, industrien oguddannelsesinstitutionerne samt den danske forskningsverden.

Temaet for seminaret d. 24. april 2017 er: 'Forsøg med landbrugsdyr - anvendelsen af 3R i relation hertil'

Læs mere her

Det nye Dyrevelfærdsmærke

27. marts 2017

DOSO støtter det nye statslige Dyrevelfærdsmærke
Så kom der endelig et statsligt mærke, der vejleder forbrugerne om dyrevelfærd. DOSO glæder sig over, at mærket nu er en realitet for de danske svin, og foreningen glæder sig til at mærket senere bredes ud til alle produkter med animalsk indhold. Det er også en glæde at så mange interessenter – lige fra dedikerede landmænd til supermarkederne til Den Danske Dyrlægeforening  og mange flere - har støttet udviklingen af mærket. De 3 niveauer i det statslige dyrevelfærdsmærke viser forbrugerne vejen og vil medvirke til at hæve dyrevelfærden også for de millioner af slagtesvin, som ikke er økologiske eller på friland.

’Det er ikke alle, der har råd til at købe økologisk og derfor er det fantastisk at også grisene i de indendørs stalde nu kan få glæde af væsentlig forhøjet dyrevelfærd til en rimelig pris’  siger Peter Mollerup, formand for DOSO.
’Ingen halekupering er f.eks. en meget væsentlig indikator for dyrevelfærd idet halebid er et stort problem, når dyrene stresses og presses’ fortsætter Peter Mollerup Lovgivningen i dag giver dispensation for halekupering – en dispensation som ca. 98% af slagtesvinene i dag lider under. Bl.a. derfor giver det laveste niveau af dyrevelfærdsmærket - et hjerte - en meget væsentlig dyrevelfærdsforbedring idet alle grise skal have hele haler for at producenten kan få mærket og mer-prisen’
DOSO håber forbrugerne vil hjælpe dyrene ved at støtte op om mærket, når de første produkter snart havner i køledisken.

I dag var der stort presse fremmøde i en svine stald i Slangerup som allerede er godt i gang med bedre forhold for svinene. 

STOP dyreforsøg

Støt forsøgsdyrenes dag!

Indsæt et beløb på følgende konto:

Danske Bank: reg. nr.: 4692, konto nr.: 10311004

Mærk din kat

– så er det nemt for den at komme hjem igen

Læs mere her