Nyheder

dyreværnet, DOSO, avl, familiedyr, samrbejde

25. april 2024

Samarbejde om sund avl

DOSO, Dyrenes beskyttelse, Dansk dyrlægeforening, Dyreværnet og Dansk Kennel Klub samarbejder om, at vi i Danmark avler de sundeste hunde med det bedst mulige udgangspunkt for et godt liv. 
Hovedpunkterne er:
Sundhed og velfærd er vigtigere end et specifikt udseende
  • Sundhed kræves ved avl af hunde
  • Velfærd kræves for hunde, der indgår i avl
  • Et register for hundes mulige sygdomme og sundhedsstatus
  • Ens vilkår for erhvervsmæssigt og privat hundeopdræt
  • Stille fokus på sunde hunde – også ved import
DOSO sidder også I en arbejdsgruppe for sundavl, som også både er hunde, katte og kaniner.

 

19 oktober 2022

Så er der lys forude for grise-søerne

Måske er det slut med soens fængselsophold og de alt for store kuld unger (foto). DOSO og Dyrenes Venner har netop haft møde med landbrugserhvervet på Axelborg. Emnet var dansk svineproduktion - bl.a. fordi erhvervet slet ikke har levet op til de mål, der blev sat i 2014 ifm. daværende fødevareminister Dan Jørgensens handlingsplan.

Landbrug & Fødevarer har været sat under stærkt politisk pres fra Regeringen, og de har nu - sammen med Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier - udarbejdet en vision for fremtiden med en lang række kommende tiltag. Her er de vigtigste for os:

Læs mere her...

23.marts 2022

NEJ til loven om at kunne dispensere fra dyrevelfærdsloven

Dyrenes Venner vil ikke finde sig i, at Folketinget har vedtaget en ny lov, som giver tilladelse til ikke at overholde dyrevelfærdsloven: Mindre foder og mindre tilsyn. Resultatet bliver med stor sandsynlighed, at dyrene udsættes for stress og lidelser.

Skriv under på Borgerforslaget – så hjælper du dyrene.

(Ret til at bruge foto er indhentet)

Nej til at dispensere fra Dyrevelfærdsloven i forbindelse med naturnationalparker (borgerforslag.dk)

Skal vi fortsat have minkproduktion i Danmark?

Så kom den længe ventede udtalelse fra Det Dyreetiske Råd om fremtidens minkproduktion i Danmark. Den vil med stor sikkerhed blive gransket grundigt af landets politikere, for udover de sundhedsmæssige aspekter ifm. Corona er der betydeligt fokus på minkenes velfærd i de små bure.

Dyrenes Venners/DOSO’s formand Peter Mollerup har som medlem af Det Dyreetiske Råd været med til at formulere udtalelsen, og han udtaler stor tilfredshed med resultatet: ” Det er et enigt Råd, som også rummer landbrugserhvervets repræsentanter, der udtaler sig, og essensen er, at en acceptabel produktion i de nuværende bursystemer er umulig, hvis man vil tilgodese minkenes velfærd. De mange krav til forbedringer, som Rådet påpeger, vil føre til, at en rentabel produktion bliver umulig. Derfor er det nu – hvor erhvervet er lukket ned, og hvor de store erstatninger er vedtaget - at Regeringen skal beslutte en permanent nedlukning”, udtaler Peter Mollerup.

Kære Dyrevenner

Her er Ministerens svar på DOSO’s henvendelse vedr. behovet for at hjælpe de herreløse katte og animere katteejere til at få mærket og registreret deres katte.

Kort sagt går det ud på at ændre i Lov om mark- og vejfred, således, at indleverede katte til internater mv. kan videreformidles øjeblikkeligt, og ikke – som  nu – skal fremlyses og først kan videreformidles efter 3 døgn. Mærkede katte kan videreformidles efter 1 døgn, hvis ikke ejeren har afhentet katten.

Dette bliver nok det endelige resultat af alle vores anstrengelser, og jeg mener, at vi kan være godt tilfredse, fordi angsten for at miste sin kat for altid ganske sikkert vil animere rigtig mange katteejere til at få mærket og registreret. En obligatorisk mærkningsordning med sanktioner for overtrædelse ville ikke have en kinamands chance for at komme igennem Folketinget med risiko for slet ikke at få forbedringer for kattene.

Stor tak til Kattens Værn, Inges Kattehjem og Anima for deres kæmpe store indsats for et resultat, som jeg bestemt betragter som en sejr.

Læs ministerens kommentar til henvendelsen af 2. juni 

Hjælp de danske katte

Kære Dyreven - vi har brug for din underskrift!

Katten er det mest udbredte kæledyr i Danmark i antal. Alligevel er der ingen lov, der beskytter katten. Hver dag afliver dyrlæger mindst omkring 25 raske killinger på klinikker i Danmark. En lov vil gavne både de, der kan lide katte, og de, der ikke bryder sig om katte. Loven vil kunne tvinge de ejere, der ikke viser ansvar, til at vise det. Den vil øge tamkattens status, fordi færre katte vil genere naboer mfl. og dermed vil flere se positivt på katte end nu. Samtidig vil en lov om lovpligtig ID-mærkning og registrering kunne tage forsvarlig hånd om Danmarks voksende katteproblem med forvildede og ofte syge katte.

Dyrenes Venner støtter Borgerforslag for en Kattelov og beder dig gøre det samme, ved at skrive under her og spred gerne budskabet i din omgangskreds og på sociale medier.

Tak for din hjælp!

Nyheder

STOP dyreforsøg

Støt forsøgsdyrenes dag!

Indsæt et beløb på følgende konto:

Danske Bank: reg. nr.: 4692, konto nr.: 10311004

Mærk din kat

– så er det nemt for den at komme hjem igen

Læs mere her