Nyheder

6. februar 2020

Møde med Ministeren om handlingsplan for svin

Fint møde med Ministeren, som var enig med DOSO om, at der skal strammes kraftigt op på handlingsplanen for svin. Vi kan ikke tolerere en pattegris-dødelighed på over 22 % og en so-dødelighed på 12,6%, som er langt over de fastsatte mål. Et andet kæmpe problem er, at kun 2,3 % af landets søer ikke ligger fikseret i farestien, selv om Landbrug & Fødevare for 10 år siden lovede, at der skulle være mindst 10 % søer i løsdrift, når vi nåede år 2020. DOSO krævede, at der nu bliver lovgivet på området, så vi i fremtiden får sluppet alle søerne fri af ”fængslet”.

Ministeren vil i EU-regi støtte op om vores kampagne ”Bekæmp burene”, når EU-kommissionen skal finde ud af, hvordan dyrenes ud af burene.

DOSO-holdet med Ministeren fra venstre: Næstformand Mogens Wilbert, formand Peter Mollerup, Fødevareminister Mogens Jensen og konsulent Camilla Olesen

8. november 2019

Skibsreder hjælper dyrene

Ved et arrangement fredag d.8. November uddelte Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond midler til dyreværnsarbejdet. Formand for Doso og Dyrenes Venner, Peter Mollerup blev takket for at formidle kontakten til bl.a. Nyt Hesteliv, Pindsvinevennerne og Inges Kattehjem, der alle var mødt op på Det Kgl. Vajsenhus for at takke for udlodningen. 
På billedet fra venstre:
Dorthe Leicht (fondsbestyrelsen), Lone (Pindsvinevennerne), Jørgen S. Pedersen (Inges Kattehjem), Peter Mollerup (Dyrenes Venner, Doso), Janne Junker (Nyt Hesteliv), Tove Dahl (fondsbestyrelsen).

Hjælp de danske katte

Kære Dyreven - vi har brug for din underskrift!

Katten er det mest udbredte kæledyr i Danmark i antal. Alligevel er der ingen lov, der beskytter katten. Hver dag afliver dyrlæger mindst omkring 25 raske killinger på klinikker i Danmark. En lov vil gavne både de, der kan lide katte, og de, der ikke bryder sig om katte. Loven vil kunne tvinge de ejere, der ikke viser ansvar, til at vise det. Den vil øge tamkattens status, fordi færre katte vil genere naboer mfl. og dermed vil flere se positivt på katte end nu. Samtidig vil en lov om lovpligtig ID-mærkning og registrering kunne tage forsvarlig hånd om Danmarks voksende katteproblem med forvildede og ofte syge katte.

Dyrenes Venner støtter Borgerforslag for en Kattelov og beder dig gøre det samme, ved at skrive under her og spred gerne budskabet i din omgangskreds og på sociale medier.

Tak for din hjælp!

Dyrevelfærdsprisen 2019

9. oktober 2019

I anledning af Dyrenes Internationale Dag var en masse dyreværnsorganisationer samlet i Faaborg til hyggeligt og socialt samvær. Med sådan et samvær styrker vi vores samarbejde, så vi kan opnå flere og bedre resultater for dyrene.
Hvert år uddeler Dyrenes Dags Komité og DOSO en pris - Dyrevelfærdsprisen. I år gik den til dyrlæge Steffen Knold i Årslev. Aldrig svigter har dyrene, men springer øjeblikkeligt til, når der ringes til ham. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de store dyreværnssager, og når internaterne på Fyn har brug for ham.
Han modtog et flot ikon af Den Hellige Frans af Assisi, der er dyrenes skytshelgen. Han døde den 4. oktober 1226 – derfor er netop den 4. oktober blevet dyrevennernes kampdag.

Prismodtageren Steffen Knold (th) sammen med ikon-kunstneren Birgitte Hansen og Dyrenes Venners (DOSO’s) formand Peter Mollerup (tv).

Prismodtageren sammen med formanden for Dyrenes Dags Komité Karin Sørensen.

9. maj 2019

Forsøgsdyrenes Dag 2019

Den 24. april 2019 afholdt DOSO i samarbejde med Københavns Universitet og Forsøgsdyrstilsynet Forsøgsdyrenes Dag med små hundrede deltagere fra forskningsverdenen på universiteter og i medicinalindustrien, dyrevelfærdsorganisationer og -institutioner samt studerende. Fokus for dette års møde var det såkaldte væsentlig gavn kriterium, som forudsætter at et forsøg med dyr skal være til væsentlig gavn for at kunne finde sted. Præsentationerne og de efterfølgende livlige debatter forsøgte at afdække nærmere, hvad nytteværdi og væsentlig gavn egentlig er, hvordan skal det vurderes, om gavns kriteriet er opfyldt, og hvor meget må dyrene lide. De mange gode input vil blive taget med videre i arbejdet i Rådet for Dyreforsøg.

Tre af præsentationerne kan du finde her…… ,og professor Peter Sandøe’s præsentation kan findes via dette link

1. januar 2019

Indstilling til Det Dyreetiske Råd

Hermed følger DOSO’s indstilling til Det Dyreetiske Råd for de næste 3 år.

Se vores kandidater her.

25. november 2018

Pindsvinevennerne i Danmark fylder 25 år

Lørdag den 24. november var der fuldt hus i konferencecenter ”Odeon” i Odense. Pindsvinevennernes 25års jubilæum blev fejret med pomp og pragt. Formanden Lissy Fisker bød velkommen og kassereren Lone Læbel Ehlers gav en historisk redegørelse for foreningens virke og omtalte i rosende vendinger stifteren Kirsten Fournais.

Formanden for DOSO og Dyrenes Venner Peter Mollerup var gæstetaler og sluttede med guitar akkompagnement til fællessangen ”Når bare man har det godt”.

Vokalgruppen Voice Energy underholdt på fantastisk vis med sange af bl.a. Rasmus Seebach og Leonard Cohen. Jo, det var en dag, som vi vil mindes med glæde – og så var der gode ”hapsere”, filur-kager og lækker vin.

Nyheder

STOP dyreforsøg

Støt forsøgsdyrenes dag!

Indsæt et beløb på følgende konto:

Danske Bank: reg. nr.: 4692, konto nr.: 10311004

Mærk din kat

– så er det nemt for den at komme hjem igen

Læs mere her