Så er køer, kalve samt mejeriprodukter kommet med i Dyrevelfærdsmærket!

Køb Dyrevelfærdsmærket kylling, gris, ko- og kalvekød samt mejeriprodukter og hjælp Danmarks landbrugsdyr til et mere anstændigt liv!

Læs meget mere her!

Nyheder

7. dec. 2020

Fjord og Bælt Centret indsamler nye marsvin til et liv i fangenskab

Da DOSO og De Vilde Delfiner blev bekendt med en videnskabelig artikel, hvor det fremgår, at Fjord & Bælt i 2013 og 2014 havde anvendt nyfødte unger af marsvin til forsøg, bad vi Fødevarestyrelsen om aktindsigt og om at få oplyst, om Rådet for Dyreforsøg havde meddelt tilladelse til de omhandlede forsøg. Fem forsøg blev foretaget med den en unge, da den var 2-4 dage gammel, mens et forsøg blev udført med en anden unge, da den var 30 timer gammel. De to unger måtte sidenhen aflives.  DOSO og De Vilde Delfiner finder de omhandlede forsøg helt uacceptable, da de udgør en betydelig stress belastning for de fastholdte unger, samt uden tvivl tillige for ungernes mor. Derudover skal marsvinemor og nyfødte unger naturligvis have fuldstændig fred og ro!

DOSO og De Vilde Delfiner tager på det kraftigste afstand fra F&B’s hold og udstilling af marsvin, og ikke mindst har vi noteret os, at F&B i 2019 offentliggjorde planer om en 30 millioner kroner udbygning af udstilling af bl.a. marsvin. F&B har med års mellemrum to gange tidligere luftet planer om at bygge et egentligt delfinarium i Kerteminde.

World Animal Protection har lanceret en kampagne for at befri de to overlevende senest indsamlede unge marsvin. DOSO og De Vilde Delfiner støtter kampagnen og opfordrer til at skrive under og støtte kravet om, at de nye marsvin genudsættes i havet:

Læs hele artiklen her:

https://www.worldanimalprotection.dk/nyheder/endnu-et-ungt-marsvin-holdes-fanget-i-fjordbaelt

Kære Dyrevenner

Her er Ministerens svar på DOSO’s henvendelse vedr. behovet for at hjælpe de herreløse katte og animere katteejere til at få mærket og registreret deres katte.

Kort sagt går det ud på at ændre i Lov om mark- og vejfred, således, at indleverede katte til internater mv. kan videreformidles øjeblikkeligt, og ikke – som  nu – skal fremlyses og først kan videreformidles efter 3 døgn. Mærkede katte kan videreformidles efter 1 døgn, hvis ikke ejeren har afhentet katten.

Dette bliver nok det endelige resultat af alle vores anstrengelser, og jeg mener, at vi kan være godt tilfredse, fordi angsten for at miste sin kat for altid ganske sikkert vil animere rigtig mange katteejere til at få mærket og registreret. En obligatorisk mærkningsordning med sanktioner for overtrædelse ville ikke have en kinamands chance for at komme igennem Folketinget med risiko for slet ikke at få forbedringer for kattene.

Stor tak til Kattens Værn, Inges Kattehjem og Anima for deres kæmpe store indsats for et resultat, som jeg bestemt betragter som en sejr.

Læs ministerens kommentar til henvendelsen af 2. juni 

Hjælp de danske katte

Kære Dyreven - vi har brug for din underskrift!

Katten er det mest udbredte kæledyr i Danmark i antal. Alligevel er der ingen lov, der beskytter katten. Hver dag afliver dyrlæger mindst omkring 25 raske killinger på klinikker i Danmark. En lov vil gavne både de, der kan lide katte, og de, der ikke bryder sig om katte. Loven vil kunne tvinge de ejere, der ikke viser ansvar, til at vise det. Den vil øge tamkattens status, fordi færre katte vil genere naboer mfl. og dermed vil flere se positivt på katte end nu. Samtidig vil en lov om lovpligtig ID-mærkning og registrering kunne tage forsvarlig hånd om Danmarks voksende katteproblem med forvildede og ofte syge katte.

Dyrenes Venner støtter Borgerforslag for en Kattelov og beder dig gøre det samme, ved at skrive under her og spred gerne budskabet i din omgangskreds og på sociale medier.

Tak for din hjælp!

Nyheder

STOP dyreforsøg

Støt forsøgsdyrenes dag!

Indsæt et beløb på følgende konto:

Danske Bank: reg. nr.: 4692, konto nr.: 10311004

Mærk din kat

– så er det nemt for den at komme hjem igen

Læs mere her