DOSO's logo, dyreværn, dyrebeskyttelse, Peter Mollerup, Dyrenes Venner, Kattens Værn, dyrevennen, dyrenes beskyttelse, dyrebeskyttelse

Velkommen til DOSO

DOSO: DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation 

I Danmark er der mange mennesker, som virkelig interesserer sig for dyr. Derfor findes der et stort antal dyreværnsforeninger, som hver især arbejder for mere dyrevelfærd. Nogen tager sig mest af hunde andre af katte og andre igen kæmper primært for, at antallet af forsøgsdyr skal reduceres til et absolut minimum. Der er også foreninger, som mest laver kampagner og udfører lobbyarbejde – både nationalt og internationalt.

Men hvis alle disse foreninger kunne tale med én stemme, så ville denne have rigtig stor gennemslagskraft, fordi den så repræsenterede et meget stort antal medlemmer. Der er ikke noget at sige til, at politikerne lytter mest til foreninger med mange medlemmer (vælgere), og i den sidste ende er det jo politikerne, som afgør efter hvilke regler (love), vi skal behandle vores dyr.

Derfor besluttede nogle dyrevenner i 2001 at sammenkalde en lang række dyreværnsforeninger til et møde, som handlede om, hvordan vi kunne samarbejde.

De 20 foreninger i DOSO har sammen formuleret en dyrevelfærdspolitik, som dækker de fleste dyreværnsemner.

DOSO er partipolitisk uafhængig, men vi arbejder sammen med de politiske partier, som gennem lovgivning er parat til at give dyrene i Danmark bedre forhold - uanset om partiet ligger længst til venstre eller længst til højre i folketingssalen.

Om DOSO

I 2001 blev 8 dyreværnsforeninger enige om at danne sammenslutningen DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsUdvalg (DOSU), som var starten til et velfungerende og frugtbart samarbejde. Foreningerne bandt sig ikke tættere til hinanden, end at man også kunne arbejde 100 % selvstændigt om specielle dyreværnsproblemer, og ikke altid behøvede at støtte tiltag eller kampagner, som DOSU besluttede.

Den 21. maj 2007 fik DOSU-mødet en særlig betydning. På dette møde blev det besluttet, at hvis DOSU skulle opnår maksimal indflydelse og betydning, så skulle sammenslutningen arbejde mere professionelt. Med andre ord skulle der skabes en mere struktureret organisation med vedtægter, generalforsamlinger, forretningsudvalg, formandskab mv. Der skulle også skabes økonomi, så man blandt andet på sigt kunne ansætte en medarbejder til at bistå med lobby- og PR-arbejde.

På mødet den 27. februar 2008 blev nye vedtægter vedtaget og det første forretningsudvalg valgt. DOSU blev erstattet med DOSO, idet ordet ”organisation” signalerer en mere fasttømret og professionel enhed end et ”udvalg”.