Peter Mollerup, dyreværn, dyrebeskyttelse, Peter Mollerup, Dyrenes Venner, Kattens Værn, dyrevennen, dyrenes beskyttelse, dyrebeskyttelse, justitsministeriet

DOSO-repræsentation

Det Dyreetiske Råd (Miljø- og Fødevareministeriet)
Lina Lind Christensen, Anima

Koordinationsgruppen vedr. indsatser mod brystbensbrud hos æglæggende høner (Miljø og Fødevareministeriet)
Lina Lind Christensen, Anima
Pernille Fraas Johnsen , World Animal Protection

Rådet for Dyreforsøg
Joh Vinding, Anima 

Suppleanter
Julie Fjeldborg, Hestens Værn 

Det Danske Katteregister
Nina Amdi – Dyreværnet

Arbejdsgruppen vedr. Naturnationalparker (Miljøministeriet)
Har indstillet Ghita Zangger Madsen – Hestens værn

Sund avl
Therese Wilbert – Kattens værn

Dialogforum for Transport:
Pernille Fraas Johnsen, World Animal Protection