130.000 medlemmer og støttemedlemmer taler med én stemme i DOSO, dyreværn, dyrebeskyttelse, Peter Mollerup, Dyrenes Venner, Kattens Værn, dyrevennen, dyrenes beskyttelse, dyrebeskyttelse

Vidste du at...

Over 100.000 medlemmer og støttemedlemmer taler med én stemme i DOSO

DOSO's arbejde

Foreningerne hjælper hinanden med praktiske forhold i forbindelse med dyreværnsarbejdet

Foreningerne tilsiger hinanden loyalitet i arbejdet for dyrene

Foreningerne støtter hinandens kampagner – bl.a. via vores mange medlemsblade

Foreningerne laver samlede høringssvar til nye love for dyrene

Foreningerne foretager samlede indstillinger af personer til offentlige udvalg og råd – både nationalt og internationalt

Gennem fællesmøder holder foreningerne hinanden orienteret om udviklingen og tiltag inden for dyreverdenen

Foreningerne uddele årets ”Dyrevelfærdspris” hvert år på Dyrenes Dag den
4. oktober i samarbejde med Dyrenes Dags Komité