Dyrevelfærdsprisen

2019     Dyrlæge Steffen Knold 

2018     Micala Klein og Michael Bjørn 

2017     Landmand Hans Henrik Thomsen 

2016     Tømrer Erik Rasmussen fra Århus

2015     Seniorforsker Lene Juul Pedersen

2014     Lina Lind Christensen, "Frie Vinger"

2013     Politiassistent Gritt Tofte-Hansen

2012     Medlem af EU-parlamentet Dan Jørgensen

2011     Landmand Frank Ladegaard Erichsen (Bonderøven)

2010     Skovfoged og naturvejleder Susanne Frederiksen
 
2009     Birgit Bærensen, Gråzonen - Københavns Vildkatte
 
2008     Zoo-direktør Henrik Lehmann Andersen
 
2007     Karin Albin, Pindsvinevennerne i Danmark
 
2006     Professor Pia Haubro Andersen
 
2005     Zoolog Helle Wilhelmsen
 
2004     Folketingsmedlem Christian H. Hansen
 
2003     Jyllandsposten

 

 

 

 

 

 

 

Dyrevelfærdsprisen 2019

9. oktober 2019

I anledning af Dyrenes Internationale Dag var en masse dyreværnsorganisationer samlet i Faaborg til hyggeligt og socialt samvær. Med sådan et samvær styrker vi vores samarbejde, så vi kan opnå flere og bedre resultater for dyrene.
Hvert år uddeler Dyrenes Dags Komité og DOSO en pris - Dyrevelfærdsprisen. I år gik den til dyrlæge Steffen Knold i Årslev. Aldrig svigter har dyrene, men springer øjeblikkeligt til, når der ringes til ham. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de store dyreværnssager, og når internaterne på Fyn har brug for ham.
Han modtog et flot ikon af Den Hellige Frans af Assisi, der er dyrenes skytshelgen. Han døde den 4. oktober 1226 – derfor er netop den 4. oktober blevet dyrevennernes kampdag.

Prismodtageren Steffen Knold (th) sammen med ikon-kunstneren Birgitte Hansen og Dyrenes Venners (DOSO’s) formand Peter Mollerup (tv).

Prismodtageren sammen med formanden for Dyrenes Dags Komité Karin Sørensen.

13. oktober 2018

Dyrevelfærdsprisen 2018

Dyrevelfærdsprisen 2018 gik til Micala Klein og Michael Bjørn, fordi de udviste stor omsorg og empati, da de valgte at adoptere katten Monty på trods af dens handicap. De fleste nye katteejere vælger en sund og rask killing, når de besøger katte-internatet, men Micala og Michael foretrak, at give Monty mulighed for et virkelig godt liv, selv om den var voksen og ”skæv”, og ikke lignede andre katte. Denne lille historie samt foto af Monty gik ud i cyper space gennem Facebook og Youtube, og her gik sagen viralt og fik over 1 million følgere.

Dyrenes Dags Komites næstformand Mogens Wilbert sagde i sin tale, at prismodtagernes gerning er dobbelt prisværdig, fordi den er et meget tydeligt signal om dyrevelfærd, som udsendes til hele Verden, og som forhåbentlig mange mennesker kan blive påvirket af.

8. november 2017

Dyrevelfærdsprisen 2017

På Dyrenes Dag den 8. oktober 2017 fik svineavler Hans Henrik Thomsen fra Hallund overrakt ”Årets Dyrevelfærdspris” for hans pionerarbejde omkring den mobile svine-stald.      

Der er mange gode grunde til, at årets pris gik til Hans Henrik Thomsen, men overordnet tæller, at hans projekt både tilgodeser bedre dyrevelfærd og bedre miljø. Ingen steder i landet er slagtesvin ude i det fri på marken.  Slagtesvin, som ikke har ring i næsen – vil på kort tid omdanne en græsmark til et inferno af jord, mudder og ælte. Men dette problem har Hans Henrik løst med sin mobile svine-stald, så hans grise er ægte frilandsgrise, som har mulighed for at udføre den naturlige adfærd, der giver grisen et godt dyreliv. Samtidig bliver problemerne md gyllen løst, fordi den fordeles på marken på optimal vis.

Billedet: I midten Hans Henrik Thomsen flankeret af formanden for Dansk Dyreværn Århus, Kalle Fisker (th) og ikonets skaber, kunstneren Birgitte Hansen (tv) 

Dyrevelfærdsprisen 2016

Dyrevennen Erik Rasmussen fra Århus modtog årets pris på Dyrenes Dag

Dyrenes Dags Komite og DOSO uddelte i år for 14. gang årets Dyrevelfærdspris. Det blev gjort i Svendborg, hvor Dyrenes Dags Komites 70 års jubilæum samtidig blev fejret. Og det var med glæde og stolthed, at komiteens formand Karin Sørensen kunne fortælle, at prismodtageren dette året blev Erik Rasmussen fra Århus.

Erik Rasmussen har igennem mange år gjort en storstilet indsats for dyrene, og sammen med sin hustru Alice, har han aldrig holdt sig tilbage, når dyr var i nød og havde brug for hjælp. Hunde, katte - og sidst ikke mindst pindsvin - har altid kunnet regne med Erik. I en del år sad han i bestyrelsen for foreningen Dansk Dyreværn Århus, hvor har også i en årrække var foreningens formand. Som medlem af bestyrelserne for Dyrenes Dags Komite og Herskinds Fond har han været med til at give økonomisk støtte til en lang række initiativer til glæde for dyrene.

65 dyrevenner, som deltog i det store arrangement kunne hylde Erik Rasmussen, da han fik overrakt det smukke ikon med dyrenes skytshelgen Den Hellige Frans af Assissi. Ikonet er udført af kunstneren Birgitte Hansen fra Viborg.

Billedtekst:

Til højre en stolt Erik Rasmussen med ikonet. I Midten ses formanden Karin Sørensen flankeret af Mogens Wilbert fra bestyrelsen.

Dyrevelfærdsprisen 2015

Forsker fra Århus Universitet fik dyrevelfærdsprisen 2015

På Dyrenes Dag den 4. oktober uddelte Dyrenes Dags Komité og DOSO for 13. gang årets dyrevelfærdspris. Det blev i år seniorforsker Lene Juul Pedersen fra Institut for Husdyrvidenskab på Århus Universitet, som modtog prisen. I sin tale fortalte DOSO’s formand Peter Mollerup de 65 fremmødte dyrevenner om Lenes fantastiske kamp for at gøre livet bedre for de mange danske svin. Gennem stædig forskning har hun gang på gang påvist, at svinene udsættes for stress og andre lidelser i det moderne, intensive husdyrbrug.

Lene Juul Pedersen og Peter Mollerup. Lene med den fornemme pris: En ikon med den hellige Frans af Assisis.

Sanggruppen ”Voice Energy” fra Odense, som underholdt efter prisoverrækkelsen.

Dyrevelfærdsprisen 2014

DOSO’s Dyrevelfærdspris 2014 gik til Lina Lind Christensen for hendes store arbejde med at give tidligere burhøns en langt bedre tilværelse. Lina henter de udtjente høner umiddelbart før de skal slagtes og finder nye hjem til dem. Her går de rundt i frie omgivelser, og forsøger for første gang at udføre den adfærd, som er normal for en høne.

Prisen er en ikon med dyrenes skytshelgen, Den Hellige Frans af Assisi udført af kunstneren Birgitte Hansen, som ses bagest i billedet.

Prisen blev overrakt af Dyrenes Dags Komites formand Karin Sørensen.

Dyrevelfærdsprisen 2013

I 2013 gik prisen til politiassistent Gritt Tofte-Hansen, som her ses med prisen flankeret af Karin Sørensen (tv) og Peter Mollerup og Mogens Wilbert (th).