Over 100.000 medlemmer og støttemedlemmer taler med én stemme i DOSO, dyreværn, dyrebeskyttelse, Peter Mollerup, Dyrenes Venner, Kattens Værn, dyrevennen, dyrenes beskyttelse, dyrebeskyttelse

Vidste du at...

130.000 medlemmer og støttemedlemmer taler med én stemme i DOSO

DOSO’s Persondata Håndtering

23. maj 2018

DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation (DOSO)

Er en paraplyorganisation, som pt. udgøres af 20 danske dyreværnsforeninger. Organisationens formål og vedtægter kan ses her på hjemmesiden.

DOSO behandler ganske få personlige oplysninger udover medlemsforeningernes nøglepersoner (bestyrelsesmedlemmer og personale), og disse oplysninger rummer udelukkende navn og e-mailadresse.

I to tilfælde har DOSO anvendt konsulenter, hvor disses personnumre er brugt til indberetning af honorar til Skat.

DOSO modtager ganske få personlige henvendelser, som straks videresendes til den relevante medlemsforening, hvorefter henvendelsen slettes/makuleres.

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation (DOSO)

Rørholmsvej 5,
2990 Høsterkøb
CVR.nr. 32985629
doso@doso.dk

2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kommunikation med dig i forbindelse med organisationens arbejde.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med økonomiske forhold, som er foreningernes betaling af kontingent til DOSO og DOSO’s betaling af forskellige ydelser - fx kørselspenge.

3. PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler DOSO - eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 2. Behandlingen er nødvendige for, at DOSO eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør:
  • Målretning af vores kampagner på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har givet os - såsom navn og e-mail-adresse.

4. HVORDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER INTERNT

 1. DOSO’s formandskab (formand, næstformand og kasserer) figurerer med navn på organisationens hjemmeside www.doso.dk, hvilket også er tilfældet med DOSO’s repræsentation i forskellige udvalg og komiteer.
 2. Kun foreningens kasserer og formand har adgang til netbank (pt. Danske Bank), hvor oplysning om indbetaling af medlemsforeningernes kontingent og udbetaling af honorar til konsulent registreres – herunder personnumre til Skat.
 3. Oplysninger sendt til foreningens adresse med posten åbnes af formanden. Det drejer sig om

ganske få personlige henvendelser, som straks videresendes til den relevante medlemsforening, hvorefter henvendelsen slettes/makuleres.

5. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi deler oplysninger om dig med:

 1. Vores leverandører af IT-services (data-behandlere).
 2. Internt i DOSO.
 3. Eksterne revisorer.
 4. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

7. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Som medlemsforening af DOSO opbevarer vi de oplysninger, du selv har givet DOSO, og de gemmes, så længe din forening opretholder medlemskabet. Ved udmeldelse slettes disse oplysninger.

8. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som medlemsforening i DOSO har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger hos DOSO.
 • Sletning efter anmodning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som medlemsforening i DOSO i har du til enhver tid ret til at besigtige og berigtige dine oplysninger.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos DOSO slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, hvis:

 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at DOSO behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed,

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/