Kampagner og Aktiviteter i DOSO

Statskontrolleret Dyrevelfærd på Kyllinger

Først kom kyllingerne og æggene. Vælg et, to eller tre hjerter - jo flere hjerter, jo bedre har kyllingen det - alt liv tæller!

Tak fordi du støtter kyllingerne!

Statskontrolleret Dyrevelfærd på Grise

Dernæst kom grisene til, og nu fik vi forbrugere mulighed for at gøre livet bedre for grisene -mens de lever.

Vælg et, to eller hele tre hjerter hvis du køber kød fra gris, og vær med til at sikre at grisene et bedre liv!

Tak fordi du støtter grisene!

Statskontrolleret Dyrevelfærd på Kør, kalve og mejeriprodukter

Køerne kom også med, og nu kan du også være med til at sikre køerne og kalvene et bedre liv - 100% statskontrolleret! 

Tak fordi du støtter køerne og kalvene! 

7. december 2020

Fjord og Bælt Centret indsamler nye marsvin til et liv i fangenskab

I henhold til National Geographic bliver marsvin i naturen i gennemsnit 20 år gamle.

Gennem de seneste 23 år har F&B hjemtaget 9 marsvin fra naturen. Et af disse døde efter knapt et år i fangenskab, to døde efter under 3 måneder i fangenskab og et døde under transporten dertil. Senest har F&B her i efteråret indsamlet fire marsvin, hvoraf to er døde i F&B’s varetægt.

I samme tidsrum er der født fire marsvin i F&B. Et marsvin var dødfødt, to blev kun få dage gamle, mens et døde pga. en infektion kun syv år gammelt. Denne infektion førte til en meningitis lignende tilstand, hvor det før det døde over en tre uger lang periode mistede bevidsthed, svømmede i cirkler og havde lange perioder, hvor det ikke bevægede sig. En for os helt uacceptabel behandling af et dyr, der burde være aflivet med det samme.

Da DOSO og De Vilde Delfiner blev bekendt med en videnskabelig artikel, hvor det fremgår, at F&B i 2013 og 2014 havde anvendt de nyfødte unger af marsvin til forsøg, bad vi Fødevarestyrelsen om aktindsigt og om at få oplyst, om Rådet for Dyreforsøg havde meddelt tilladelse til de omhandlede forsøg. Af det svar vi fik fremgik, at der kun var givet tilladelse til forsøg med stedets voksne marsvin. Det var en forudsætning at de svømmede frit, så de selv kunne afbryde forsøget, hvis de ønskede dette. Ved de omhandlede forsøg med de to unger blev to sugekopper med elektroder sat på marsvineungens ryg og ungen blev holdt af en person på en afstand af 1 meter fra en lydkilde. På den måde registreredes, om ungen kunne høre lyden. Fem forsøg blev foretaget med den ene unge, da den var 2-4 dage gammel, mens et forsøg blev udført med den anden unge, da den var 30 timer gammel. De to unger måtte sidenhen aflives, da de efter det oplyste ikke diede.  DOSO og De Vilde Delfiner finder de omhandlede forsøg helt uacceptable, da de udgør en betydelig stress belastning for de fastholdte unger, samt uden tvivl tillige for ungernes mor. Derudover skal marsvinemor og nyfødte unger naturligvis have fuldstændig fred og ro!

DOSO og De Vilde Delfiner tager på det kraftigste afstand fra F&B’s hold og udstilling af marsvin, og ikke mindst har vi noteret os, at F&B i 2019 offentliggjorde planer om en 30 millioner kroner udbygning af udstilling af bl.a. marsvin. F&B har med års mellemrum to gange tidligere luftet planer om at bygge et egentligt delfinarium i Kerteminde.

Siden begyndelsen af 1980’erne har der imidlertid i EU været forbud mod at indsamle og benytte vildfangede marsvin i delfinarier. Der kan kun dispenseres til fangenskabshold, såfremt det drejer sig om dyr til forsøg, der har betydning for artens fortsatte overlevelse i naturen. I dag foregår forskning på marsvin og andre hvaler imidlertid i naturen og ikke i fangenskab. DOSO og De Vilde Delfiner er af den opfattelse, at F&B benytter forskningsbegrundelsen til at omgå forbuddet. Såfremt forskningen virkelig var det centrale, havde det klædt F&B at undlade udstilling med publikums adgang og gang på gang lufte planer om udbygning af delfinarium i Kerteminde.

World Animal Protection har lanceret en kampagne for at befri de to overlevende senest indsamlede unge marsvin. DOSO og De Vilde Delfiner støtter kampagnen og opfordrer til at skrive under og støtte kravet om, at de nye marsvin genudsættes i havet:

https://www.worldanimalprotection.dk/nyheder/endnu-et-ungt-marsvin-holdes-fanget-i-fjordbaelt

20. februar 2020

”Så afsluttede DOSO første omgang af vores store rundtur på Christiansborg med et møde med Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti.

På billedet ses Mogens Wilbert, Camilla Olesen, Pia Kjærsgaard og Peter Mollerup.

Vi har også besøgt SF, Enhedslisten, De Radikale, Veganerpartiet, Alternativet og ikke mindst fødevareminister Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Besøgene har mest drejet sig om en Kattelov (mærkning og registrering) og dansk svineproduktion (fikserede søer, pattegrisedødelighed, de abnorme kuldstørrelser).

Vi er alle rimelig optimistiske – specielt når det gælder kattene”.

6. februar 2020

Møde med Ministeren om handlingsplan for svin

Fint møde med Ministeren, som var enig med DOSO om, at der skal strammes kraftigt op på handlingsplanen for svin. Vi kan ikke tolerere en pattegris-dødelighed på over 22 % og en so-dødelighed på 12,6%, som er langt over de fastsatte mål. Et andet kæmpe problem er, at kun 2,3 % af landets søer ikke ligger fikseret i farestien, selv om Landbrug & Fødevare for 10 år siden lovede, at der skulle være mindst 10 % søer i løsdrift, når vi nåede år 2020. DOSO krævede, at der nu bliver lovgivet på området, så vi i fremtiden får sluppet alle søerne fri af ”fængslet”.

Ministeren vil i EU-regi støtte op om vores kampagne ”Bekæmp burene”, når EU-kommissionen skal finde ud af, hvordan dyrenes ud af burene.

DOSO-holdet med Ministeren fra venstre: Næstformand Mogens Wilbert, formand Peter Mollerup, Fødevareminister Mogens Jensen og konsulent Camilla Olesen

8. november 2019

Skibsreder hjælper dyrene

Ved et arrangement fredag d.8. November uddelte Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond midler til dyreværnsarbejdet. Formand for Doso og Dyrenes Venner, Peter Mollerup blev takket for at formidle kontakten til bl.a. Nyt Hesteliv, Pindsvinevennerne og Inges Kattehjem, der alle var mødt op på Det Kgl. Vajsenhus for at takke for udlodningen. 
På billedet fra venstre:
Dorthe Leicht (fondsbestyrelsen), Lone (Pindsvinevennerne), Jørgen S. Pedersen (Inges Kattehjem), Peter Mollerup (Dyrenes Venner, Doso), Janne Junker (Nyt Hesteliv), Tove Dahl (fondsbestyrelsen).

1. januar 2019

Indstilling til Det Dyreetiske Råd

Hermed følger DOSO’s indstilling til Det Dyreetiske Råd for de næste 3 år.

Den 3. april 2019 blev Peter Mollerup beskikket til endnu en periode af Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann- Jensen.

Det bliver i alt til 21 år i Det Dyreetiske Råd, og han er da også det længst siddende medlem.

Køb ind med hjertet - svinekød
Charlotte_Bøgh_Forsøgskaniner, dyreværn, dyrebeskyttelse, Peter Mollerup, Dyrenes Venner, Kattens Værn, dyrevennen, dyrenes beskyttelse, dyrebeskyttelse
Et af Charlotte Bøgh's 4 malerier af forsøgskaniner. 


 

13. oktober 2018

Dyrevelfærds-prisen 2018

Dyrevelfærdsprisen 2018 gik til Micala Klein og Michael Bjørn, fordi de udviste stor omsorg og empati, da de valgte at adoptere katten Monty på trods af dens handicap. De fleste nye katteejere vælger en sund og rask killing, når de besøger katte-internatet, men Micala og Michael foretrak, at give Monty mulighed for et virkelig godt liv, selv om den var voksen og ”skæv”, og ikke lignede andre katte. Denne lille historie samt foto af Monty gik ud i cyper space gennem Facebook og Youtube, og her gik sagen viralt og fik over 1 million følgere.

Dyrenes Dags Komites næstformand Mogens Wilbert sagde i sin tale, at prismodtagernes gerning er dobbelt prisværdig, fordi den er et meget tydeligt signal om dyrevelfærd, som udsendes til hele Verden, og som forhåbentlig mange mennesker kan blive påvirket af.

18. maj 2016

Doso støtter op om kampagnen Kødfri Mandag

Kampagnen oplyser forbrugerne om de mange fordele ved at holde en ugentlig feriedag fra kødet. Der er store sundheds- og klimafordelene ved at reducere vores kødforbrug. Og for dyrevenner er det vigtigt at vide, at det også er med til at reducere presset på produktionen af danske landbrugsdyr og dermed et stort skridt på ved vejen mod bedre vilkår for de mange dyr i landbruget

Læs mere om kampagnen på www.kødfrimandag.dk og find dem på facebook ved at søge på “Kødfri Mandag”.

11. maj 2016

Forsøgsdyrenes Dag 2016

Igen I år havde DOSO og Dyrenes Beskyttelse indkaldt til et seminar om forsøgsdyr. Det foregik på Panum Instituttet, og emnet var de to af de tre R'er - nemlig reduction (begrænsning) og replacement (erstatning), hvor det jo gælder om at finde frem til forsøgsmetoder der nedsætter antallet af brugte forsøgsdyr. Det blev en spændende dag for de ca. 150 deltagere med mange gode indlæg. Formanden for DOSO Peter Mollerup bød velkommen, hvorefter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen holdt et indlæg, hvor han roste de to foreninger for deres initiativ med at sætte fokus på forsøgsdyrenes lidelser og samtidig skabe mulighed for kommunikation mellem forskningen og dyrevennerne. Herefter fulgte nogle interessante indlæg - bl.a. havde man for første gang sat fokus på anvendelse af dyr til testning af kemikalier.

Kirsten Rosenmaj Jacobsen fra Dyrenes Beskyttelse var under hele forløbet en glimrende ordstyrer, og hun afsluttede en vellykkede dag med at udtrykke håb om, at vi alle igen kan mødes om et år.

10. marts 2016

Dyrevelfærdsmærke til svinekød – et fantastisk skridt i den rigtige retning

Alle kender det røde øko-mærke, hvor Staten garanterer kontrol med, at de økologiske regler overholdes. Men nu er der også et statskontrolleret dyrevelfærdsmærke på vej. Det er i høj grad Dyrenes Venner (senere støttet af DOSO), som har været på banen i den lange og svære proces, som ligger til grund for mærket.

Nogle organisationer har sat spørgsmålstegn ved mærket og ikke ment, at det indeholder tilstrækkelig dyrevelfærd, men Dyrenes Venner og DOSO er ikke i tvivl om, at mærket vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning og vil på sigt kunne hjælpe millioner af svin til bedre velfærd.

På finansloven for 2016 er der nu afsat 17 millioner over fire år – et beløb som minister Eva Kjer Hansen i første omgang sagde nej til, men som alligevel kom med på grund af Dansk Folkepartis stædige krav om, at pengene var nødvendigt for at få dyrevelfærdsmærket løbet i gang.

Men der vil nok gå et års tid endnu, før forbrugerne kan købe det mærkede kød. Dels skal flere landmænd i gang med en væsentlig omstilling af hele svineproduktionen, og dels er der en lang række praktiske forhold, som både slagterierne, supermarkederne og dyreværnsforeningerne skal klare.

Dyrevelfærdsmærket gives på 3 niveauer:

3 stjerner gives til kød fra Øko- og Frilandsgrise. Her går grisene ude under frie forhold, så der er ingen tvivl om, at de nyder den bedste grad af velfærd. Problemet er bare, at kødet er meget dyrt – så dyrt, at kun ganske få procent af de danske forbrugere køber det.

2 stjerner gives til kød fra svin, hvor soen ikke er fikseret, hvor grisene har hele haler, hvor slagtesvinene har 30 % mere plads, og hvor både søer og slagtesvin får halm at rode i.

1 stjerne gives til kød fra svin, hvor man kun må fiksere soen 4 dage efter farring, så hun ikke lægger sig oven på de små pattegrise. Alle grise skal have hele haler og halm at rode i.

Dyrenes Venner mener, at alle tre niveauer hæver sig langt over graden af dyrevelfærd for den traditionelle svineproduktion, og fordelen ved denne model er, at også forbrugere, som ikke har råd til 3-sjernet kød, kan være med til at give den danske gris langt bedre vilkår, fordi prisen for 1-stjernet og 2-stjernet kød kun ligger 15-20 % over almindeligt svinekød.

Det kan undre, at Dyrenes Beskyttelse har valgt ikke at deltage i mærkeordningen, fordi de mener, at kun Øko- og Frilandsgris er godt nok. DOSO støtter ordningen, fordi man her får givet virkelig mange grise langt bedre vilkår, selv om grisene ikke kommer i den friske luft.

Anima anbefaler ikke kød og kan derfor ikke stå bag denne mærkningsordning.

Læs Fødevarestyrelsens skrivelse om Dyrevelfærdsmærket til svinekød her

8. marts 2015

Modstand af kommerciel hvalfangst

WSPA og DOSO  afholdt møde, torsdag d. 8. marts i Fællessalen på Christiansborg.   

Dansk modstand mod kommerciel hvalfangst

Flertallet af danskerne er imod kommerciel hvalfangst og ønsker, at den danske regering forholder sig mere kritisk til hvalfangst, end tilfældet er i dag. Det viser en ny undersøgelse. Dyreværnsforeninger og international ekspert i dyrevelfærd bakker danskerne op.

Læs mere om modstand mod kommerciel hvalfangst her

 Aktiviteter opdateres løbende...

Pt. ingen planlagte kampagner.