1. marts 2020

Forsøgsdyrenes dag 2020

Forsøgsdyrenes Dag er desværre aflyst pga. Corona virus situationen!

Præsenteret i et samarbejde mellem DOSO og Sektion for Eksperimentelle

Dyremodeller (KU). 21. april 2020 kl. 9.00 – 12.00

Festauditoriet på KU, Frederiksberg Campus, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

Temaet for Forsøgsdyrenes Dag 2020 er ”Bliver det nye årti et årti, hvor anvendelse af forsøgsdyr for alvor reduceres, og hvilke andre forandringer og forbedringer for forsøgsdyrene vil vi mon se de kommende ti år?”
Vi har inviteret interessante foredragsholdere fra forskningens og lægemiddelindustriens verden til at komme med deres bud.
DOSO arbejder for at reducere brugen af levende dyr i forsøg, med dagens arrangement, ønsker vi at sætte fokus på implementering af 3R og ikke mindst at forbedre forholdene for de dyr, som endnu bruges.

Formiddagens program
9.00 – 9.10 Velkommen v/ Peter Mollerup (DOSO) og Dorte Bratbo (KU)

9.10 – 9.30 Brugen og udviklingen af alternative metoder i et juridisk perspektiv - hvilke krav stiller lovgivningen? v/Jurist Nina Mojaza Mirza

9.30-10.10 3R – på flere niveauer. Kan vi stole på forskningsresultaterne, hvordan optimerer vi dem og forholdene for forsøgsdyrene. v/ Birgitte Kousholt, Chefdyrlæge, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet

10:10 – 10: 35 Vil anvendelsen af forsøgsdyr reduceres? Et kig i krystalkuglen
v/ Jan Lund Ottesen, Vice President, Laboratory Animal Science, Novo Nordisk

10:35 – 10:55 Kaffepause

10:55-11.30 Zebrafisk som dyremodel?
v/ Molekylærbiolog og Zebrafisk Manager, Ph.d. Kasper Kjær
Sørensen, Molecular Biology and Genetics, Aarhus University

11.30-11.55 Tanker om 3R og anvendelse af forsøgsdyr på universiteterne det kommende årtiv/ Axel Kornerup Hansen, Professor, Sektion for eksperimentelle dyremodeller, Københavns Universitet, Bestyrelsesmedlem i 3R-centeret

11:55 – 12:00 Afslutning

Deltagelse er gratis, men du bedes tilmelde dig arrangementet med fulde navn samt organisation, arbejds- eller studiested. Tilmeldingen skal sendes på en mail til Birgith Sloth, Slothbirgith@gmail.com senest d. 15. april 2020.
Vi har et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.
Om eftermiddagen kl. 13:00 – 16:30 afholder Dyreforsøgstilsynet åbent miniseminar ”Are there alternatives to antibodies? ”.
Eftermiddagsarrangementet, som foregår samme sted, foregår på engelsk.

Tilmelding og yderligere oplysninger findes på her: Fødevarestyrelsens hjemmeside gratis, men deltagelse i begge dele kræver separat tilmelding til hver del!

Mange hilsener og på gensyn
Birgith Sloth, Peter Mollerup og Dorte Bratbo Sørensen

 

8. maj 2019

Forsøgsdyrenes dag 2019

Den 24. april 2019 afholdt DOSO i samarbejde med Københavns Universitet og Forsøgsdyrstilsynet Forsøgsdyrenes Dag med små hundrede deltagere fra forskningsverdenen på universiteter og i medicinalindustrien, dyrevelfærdsorganisationer og -institutioner samt studerende. Fokus for dette års møde var det såkaldte væsentlig gavn kriterium, som forudsætter at et forsøg med dyr skal være til væsentlig gavn for at kunne finde sted. Præsentationerne og de efterfølgende livlige debatter forsøgte at afdække nærmere, hvad nytteværdi og væsentlig gavn egentlig er, hvordan skal det vurderes, om gavns kriteriet er opfyldt, og hvor meget må dyrene lide. De mange gode input vil blive taget med videre i arbejdet i Rådet for Dyreforsøg.

Tre af præsentationerne kan du finde her…… ,og professor Peter Sandøe’s præsentation kan findes via dette link

24.april 2018

Forsøgsdyrenes dag 2018 (er afholdt)

Forsøgsdyrenes dag 2018 blev afholdt i det smukke festauditorie på Landbohøjskolen, hvor 100+ interesserede var mødt op. Dagen bød på interessante oplæg, der bl.a. belyste Dyreforsøgstilsynets arbejde. Peter Mollerup fortalte om dyreværnsorganisationernes arbejde gennem de seneste 30 år. Og Marianne Gulløv fra Bodyshop fortalte om den fortsatte kamp for at få forbudt dyreforsøg i kosmetikindustrien.

Kom til Forsøgsdyrenes Dag 2018

Præsenteret i et samarbejde mellem DOSO og Sektion for Eksperimentelle

Dyremodeller (KU).
24. april 2018 kl. 9.00 – 12.00

Vi har inviteret en række interessante foredragsholdere fra både forsøgsdyrenes
verden og fra dyreværnsforeningerne. Med dagens arrangement håber vi endnu
engang at sætte fokus på forsøgsdyrene og arbejdet for dels at reducere brugen af
de levende dyr og dels forbedre forholdene for de dyr, som endnu bruges.

DOSO,  Rørholmsvej 5,  Høsterkøb,  2970 Hørsholm, Tlf. +45 24776497,  E-mail: doso@doso.dk

Program og tilmelding

 

Den 24. april 2018 kl. 9-12 

 

Sted: Festauditoriet (A1-01.01) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

 

Tilmeldingsfrist: 21. april 2017

 

9.00-9.10   Velkommen v/ Peter Mollerup (DOSO) og Dorte Bratbo (KU)
   

 

9.10-9.30

 

Dyreværnsforeningerne/DOSOs arbejde med forsøgsdyrvelfærd v/Peter Mollerup (Formand for DOSO)

 

 

 

9.30-9.50

 

Rådet for Dyreforsøg og udviklingen i rådets fokus på dyrevelfærd v/Kirsten Bayer Andersen (Dyreforsøgstilsynet)

 

 

 

9.50-10.10

 

Dyrevelfærdsorganerene og arbejdet for at fremme ”A culture of Care” v/ Christine Nellemann (Formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer)

 

 

 

10.10-10.50  

Kosmetik-forbud på verdensplan v/Marianne Gulløv (Body Shop)

   

 

10.30-11.10  

Kaffepause 

 

 

 

11.10-11.30

 

Holdninger til dyreforsøg i den danske befolkning og blandt dyreforsøgsforskere i Danmark v/Thomas Bøker Lund (Lektor i sociologi, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering (KU))

 

 

 

11.30-11.50

 

Bedre velfærd hos grise og gnavere – Effekt af håndteringsmetode og træning

v/ Dorte Bratbo Sørensen (Lektor i forsøgsdyrvidenskab, Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller (KU))

 

 

 

11.50-12.00

 

Afslutning og diskussion v/ Peter Mollerup

 

 

 

     

Deltagelse er gratis, men du bedes tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til Dorte Bratbo brat@sund.ku.dk senest d. 17. april. Vi har et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.