8. maj 2019

Forsøgsdyrenes dag 2019

Den 24. april 2019 afholdt DOSO i samarbejde med Københavns Universitet og Forsøgsdyrstilsynet Forsøgsdyrenes Dag med små hundrede deltagere fra forskningsverdenen på universiteter og i medicinalindustrien, dyrevelfærdsorganisationer og -institutioner samt studerende. Fokus for dette års møde var det såkaldte væsentlig gavn kriterium, som forudsætter at et forsøg med dyr skal være til væsentlig gavn for at kunne finde sted. Præsentationerne og de efterfølgende livlige debatter forsøgte at afdække nærmere, hvad nytteværdi og væsentlig gavn egentlig er, hvordan skal det vurderes, om gavns kriteriet er opfyldt, og hvor meget må dyrene lide. De mange gode input vil blive taget med videre i arbejdet i Rådet for Dyreforsøg.

Tre af præsentationerne kan du finde her…… ,og professor Peter Sandøe’s præsentation kan findes via dette link

24.april 2018

Forsøgsdyrenes dag 2018 (er afholdt)

Forsøgsdyrenes dag 2018 blev afholdt i det smukke festauditorie på Landbohøjskolen, hvor 100+ interesserede var mødt op. Dagen bød på interessante oplæg, der bl.a. belyste Dyreforsøgstilsynets arbejde. Peter Mollerup fortalte om dyreværnsorganisationernes arbejde gennem de seneste 30 år. Og Marianne Gulløv fra Bodyshop fortalte om den fortsatte kamp for at få forbudt dyreforsøg i kosmetikindustrien.

Kom til Forsøgsdyrenes Dag 2018

Præsenteret i et samarbejde mellem DOSO og Sektion for Eksperimentelle

Dyremodeller (KU).
24. april 2018 kl. 9.00 – 12.00

Vi har inviteret en række interessante foredragsholdere fra både forsøgsdyrenes
verden og fra dyreværnsforeningerne. Med dagens arrangement håber vi endnu
engang at sætte fokus på forsøgsdyrene og arbejdet for dels at reducere brugen af
de levende dyr og dels forbedre forholdene for de dyr, som endnu bruges.

DOSO,  Rørholmsvej 5,  Høsterkøb,  2970 Hørsholm, Tlf. +45 24776497,  E-mail: doso@doso.dk

Program og tilmelding

 

Den 24. april 2018 kl. 9-12 

 

Sted: Festauditoriet (A1-01.01) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

 

Tilmeldingsfrist: 21. april 2017

 

9.00-9.10   Velkommen v/ Peter Mollerup (DOSO) og Dorte Bratbo (KU)
   

 

9.10-9.30

 

Dyreværnsforeningerne/DOSOs arbejde med forsøgsdyrvelfærd v/Peter Mollerup (Formand for DOSO)

 

 

 

9.30-9.50

 

Rådet for Dyreforsøg og udviklingen i rådets fokus på dyrevelfærd v/Kirsten Bayer Andersen (Dyreforsøgstilsynet)

 

 

 

9.50-10.10

 

Dyrevelfærdsorganerene og arbejdet for at fremme ”A culture of Care” v/ Christine Nellemann (Formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer)

 

 

 

10.10-10.50  

Kosmetik-forbud på verdensplan v/Marianne Gulløv (Body Shop)

   

 

10.30-11.10  

Kaffepause 

 

 

 

11.10-11.30

 

Holdninger til dyreforsøg i den danske befolkning og blandt dyreforsøgsforskere i Danmark v/Thomas Bøker Lund (Lektor i sociologi, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering (KU))

 

 

 

11.30-11.50

 

Bedre velfærd hos grise og gnavere – Effekt af håndteringsmetode og træning

v/ Dorte Bratbo Sørensen (Lektor i forsøgsdyrvidenskab, Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller (KU))

 

 

 

11.50-12.00

 

Afslutning og diskussion v/ Peter Mollerup

 

 

 

     

Deltagelse er gratis, men du bedes tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til Dorte Bratbo brat@sund.ku.dk senest d. 17. april. Vi har et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.