Denne kampagne er afsluttet i det sex med dyr nu er forbudt i Danmark! Det lykkedes!


Det lykkedes! Dan Jørgensen vil nu forbyde sex med dyr!

12. oktober 2014

Sejr til Dyrenes Venner

Fødevareminister Dan Jørgensen vil fremsætte lovforslag om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Godt gået af Ministeren og flot af alle der har støttet Dyrenes Venners kampagne. Hele 76 % af Danmarks befolkning ønsker ifølge Dyrenes Venners Gallup undersøgelse et forbud, og nu kan det snart blive en realitet. Både Dansk Folkeparti og Venstre støtter forslaget, så det kan snart blive en realitet. Arbejdet er dog ikke slut, før loven er vedtaget i Folketinget. Derfor vil vi fortsætte med at samle underskrifter og dermed også vise, at vi støtter Dan Jørgensens forslag. Så skriv under her

’Det er dejligt, når politikerne er lydhøre og arbejdet for dyrene bærer frugt’ siger formand for Dyrenes Venner, Peter Mollerup ’mange har gennem flere år lagt et stort arbejde i at få dette igennem, og vi skylder tak til alle i kampagnegruppen, til DOSO og til alle dyrevenner, der har støttet og været med til at det nu ser ud til at lykkes.’

Stor kampagne, Forbyd sex med dyr

Det er ikke forbudt at dyrke dyresex i Danmark, forskere mener ikke at dyrene tager skade, men det mener vi, og er du enig i os med at det er mishandling, så skriv under her.

Vi mener det er afskyeligt og uacceptabelt, når mennesker forgriber sig på dyr, for at tilfredsstille deres seksuelle behov. Dyrene kan ikke selv sige fra, så det må jo være voldtægt og mishandling.

Et flertal i Folketinget og Regeringen har den holdning, at vi ikke behøver en særlig lovgivning for de seksuelle aktiviteter. Ifølge Dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe”. Hvis man under de seksuelle aktiviteter ikke lever op til dette krav, bliver man straffet.

Men vi mener det kræver en særlig lovgivning, og det skal forbydes, så folk der dyrker sex med dyr kan blive dømt. Dyrene kan ikke sige fra, men det kan vi, så derfor skal vi stå sammen og kæmpe for dette, lad os vise folk at det ikke er okay at dyrke sex med dyr og vi mener det er mishandling.

Disse underskrifter vil blive overragt til fødevareministeren, når vi har samlet sammen, både på denne side og fra den udskrevne underskrifter. Hvornår vi aflevere igen, ved vi ikke, så jo flere vi får, jo bedre!