Seminar om alternativer til dyreforsøg inden for undervisning - er afholdt med stor succes!!

Dyr i undervisning

I Danmark bruges der ca. 300.000 forsøgsdyr om året, heraf bruges 6.000 dyr til undervisning. Derudover kommer dyr, der er aflivet til dissektionsøvelser og hvirvelløse dyr, der ikke er omfattet af Lov om dyreforsøg.
Antallet af forsøgsdyr, der bruges til undervisningsformål, udgør ca. 2 % af det samlede forbrug. Til trods for denne relativt lille del, er brug af forsøgsdyr til undervisningsformål et særligt vigtigt område at have fokus på, da de er med til at fastlægge, hvordan de kommende generationer af forskere vil bruge forsøgsdyr, og hvor tilbøjelige de vil være til at inddrage alternativer. Hvis alternativer til dyreforsøg skal bruges i en større udstrækning, end det er tilfældet nu, er det derfor af største vigtighed, at de introduceres på uddannelserne.    

Alternativer til dyreforsøg
I de seneste årtier er der blevet udviklet en lang række alternativer, der kan erstatte dyreforsøg, f.eks.: computersimulation, videooptagelser, modeller og attrapper, uskadelige selvforsøg (”non-invasive” metoder), celle- og vævskulturer, plantemateriale og brug af ”naturligt afdøde” dyr.
I udlandet har de mange alternativer betydet, at antallet af forsøgsdyr brugt til undervisningsformål, har kunnet reduceres betydeligt. Hvordan kan Danmark bringes i front på dette område?

Visionen om en dyrevenlig biovidenskab
En del studerende tilmelder sig studiet med en selvopfattelse af at være natur- og dyreelskere, og for dem kan det være en ubehagelig overraskelse, at de skal aflive eller på anden måde skade dyr for at gennemføre deres uddannelse.
Alternativer til dyreforsøg i undervisningen kan være med til at imødekomme en vision fra nogle studerende om at arbejde dyrevenligt. Visionen handler om, at det ikke er dissektionsøvelser og fysiologiske reaktioner, der er det mest interessante, men snarere, hvordan levende og sunde dyr fungerer i deres naturlige omgivelser.
Hvis der skal uddannes folk til en dyrevenlig biovidenskab, så skal der være job til dem, når de er færdige. Hvordan kan universiteterne blive overbevist om, at fremtidens arbejdsmarked vil have en efterspørgsel på nyuddannede kandidater og forskere, der har baseret deres uddannelse på alternativer til dyreforsøg?

 

Foredragene

Computersimulation: Hans Braun demonstrerer det prisbelønnede program SimNerv som alternativ til det klassiske forsøg med frø-nerver. SimNerv hører til en serie af programmer udviklet på Marburg Universitet i Tyskland. De er alle af høj kvalitet og er lavet med henblik på at kunne erstatte de mest anvendte undervisningsforsøg inden for fysiologien.

In vitro metoder og QSAR: Anne Marie Vinggaard vil tale om, hvordan dyreforsøg kan erstattes med alternative metoder inden for forudsigelse af hudirritation og levertoksicitet, og brugen af matematiske QSAR-metoder i tilfælde, hvor der er få toksikologiske data. Eksempler på videre perspektiver i forskning inden for alternativer til dyreforsøg.
Nationalt og internationalt samarbejde om alternativer (DACOPA og ECOPA): Lisbeth E. Knudsen giver en introduktion til, hvordan udvikling og fremme af alternativer foregår i Danmark og på europæisk plan. Herunder en ny europæisk og amerikansk strategi for øget opmærksomhed og videnskabelig anerkendelse af alternativer til dyreforsøg inden for undervisning.      
   

Workshops
Efter foredragene vil der blive mulighed for at arbejde videre med dyreforsøgsalternativer i workshops.  

OBS! Rejserefusion: studerende kan få rejseudgifter (standard) refunderet mod forevisning af bilag som dokumentation

DOSO,  Rørholmsvej 5,  Høsterkøb,  2970 Hørsholm, Tlf. +45 24776497,  E-mail: doso@doso.dk
Dyrenes Beskyttelse, Sekretariat: Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, tlf.: 33 28 70 00, fax: 33 25 14 60

Forsøgsdyrenes dag har modtaget støtte fra:

C.C. Klestrup og Hustru Henriette Klestrups Mindelegat
Dyrenes Beskyttelse (Medarrangører af seminar)
Dyrenes Venner
DOSO
Inges Kattehjem

Seminar

Tirsdag den 24. april 2012 

Syddansk Universitet
Lokale U43
Campusvej 55
DK-5230 Odense M

Arrangeret af DOSO og Dyrenes Beskyttelse.

Forkortelser:

(ECOPA) = European Consensus-Platform for Alternatives 

(DACOPA) = Danish Consensus Platform for 3R Alternatives to Animal Experiments 

(QSAR) = Replacement, reduction, and refinement (3R) og Quantitative structure–activity relationship

InterNICHE

Alternativer til dyreforsøg, undervisning og internationalt samarbejde InterNICHE er et internationalt netværk af studerende, forskere og  dyreværnsorganisationer, der arbejder for alternativer til dyreforsøg inden for  undervisning. LÆS MERE OM InterNICHE HER