Kom til Forsøgsdyrenes Dag 2017

I anledning af Forsøgsdyrenes Dag 2017 afholder DOSO og Dyrenes Beskyttelse, for sjette år i træk, et fagligt seminar - som sætter fokus på aktuelle emner og problematikker indenfor brugen af forsøgsdyr - med repræsentanter fra bl.a. myndighederne, industrien og uddannelsesinstitutionerne samt den danske forskningsverden.

Temaet for seminaret d. 24. april 2017 er:

’Forsøg med landbrugsdyr – anvendelsen af 3R i relation hertil’

Årets tema bliver landbrugsdyr som forsøgsdyr, da de udgør en voksende andel i stati-stikken (i alt 14.287 i 2015, heraf 10.402 grise, 2.335 høns, 872 mink, 514 kreaturer og 109 heste). Vi håber på denne måde at kunne forene forskellige miljøer af forsøgs-dyrsbrugere og derved fremme videns- og erfaringsudveksling samt ’best practice’.

Dette års seminar vil byde på en række spændende oplæg på højt fagligt niveau, der bl.a. giver et indblik i, hvordan og til hvilke formål landbrugsdyr anvendes som forsøgsdyr i Danmark og hvilke tiltag, der bliver taget for at sikre en bedre dyrevelfærd i forskning, uddannelse og industri.

Seminaret vil have fokus på aktuelle danske initiativer, men fornyet inspiration udefra og et internationalt perspektiv på området vil også blive tilstræbt.

Selvom oplæggene primært retter sig mod fagpersoner, der beskæftiger sig med området, opfordrer vi alle interesserede til at deltage. Seminaret afholdes på dansk.

Seminaret indgår som en obligatorisk del af undervisningen for de veterinær-studerende, der på sidste år af uddannelsen vælger at specialisere sig i Forsøgsdyr og Dyreforsøg. Disse studerende på Veterinære Biomedicin-differentiering på Københavns Universitet (KU SUND) er fremtidens forsøgsdyrdyrlæger og in vivo forskere.

Som noget nyt i år uddeler DOSO og Dyrenes Beskyttelse, i samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen (Lif), en pris til en særlig dedikeret dyrepasser, laborant eller dyretekniker, der har bidraget til at forbedre dyrevelfærden eller udbrede 3R vedr. for-søgsdyr.

Studerende har mulighed for at få refunderet evt. transportudgifter.

Seminaret er et gratis dagsarrangement med forplejning.

DOSO,  Rørholmsvej 5,  Høsterkøb,  2970 Hørsholm, Tlf. +45 24776497,  E-mail: doso@doso.dk

Dyrenes Beskyttelse, Sekretariat: Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, tlf.: 33 28 70 00, fax: 33 25 14 60

Seminar

Arrangeret af DOSO og Dyrenes Beskyttelse.

Program og tilmelding

’Forsøg med landbrugsdyr – anvendelsen af 3R i relation hertil’

 

Mandag den 24. april 2017 kl. 10-16

 

Sted: A2-70.03 og Marmorhallen, Københavns Universitet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

 

Tilmeldingsfrist: 21. april 2017

 

Ordstyrer: Kirsten Rosenmaj Jacobsen, formand for Forsøgsdyrsudvalget, Dyrenes Beskyttelse

 

10.00-10.04   Velkomst & Introduktion v. Anna Kornum, DOSO
   

 

10:05-10:20

 

Dyreforsøgstilsynet: aktuelle aktiviteter, herunder status for brug af landbrugsdyr som forsøgsdyr v. Tom Bengtsen, sekretariatsleder, Dyreforsøgstilsynet, Fødevarestyrelsen

 

 

 

10:20-11:00

 

Svin og kvæg som forsøgsdyr - og dyreforsøgene v. Mette S. Herskin, seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab, Adfærd og Stressbiologi, Foulum, Aarhus Universitet

 

 

 

11:00-11:20

 

Praktisk anvendelse af de 3R ved brug af grise i forsøg på Novo Nordisk v. Cathrine Juel Bundgaard, dyrlæge, Novo Nordisk

 

 

 

11:20-11:50  

Landbrugsdyr i dyrepasseruddannelsen og forberedelse til dyreforsøg v. Lene Gorm Pedersen, dyrlæge og faglærer, Vilvorde (Roskilde Tekniske Skole)

   

 

11:50-12:50  

Frokost & kaffe/kage

 

 

 

12:50-13:20

 

Grise og menneskeliv v. Sigríður Olga Magnúsdóttir, Dyrlæge, DVM, Biomedicinsk Forskningslaboratorium, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

 

 

 

13.20-13:40

 

Udviklingen fra landbrugs- til forsøgsdyr v. Jens Ellegaard, direktør, Ellegaard Göttingen Minipigs

 

 

 

13.40-14:00

 

Fjerkræ som forsøgsdyr - og dyreforsøgene v. Ida Thøfner, post doc., Institut f. Veterinær Sygdomsbiologi, Sektion f. Veterinær Klinisk Mikrobiologi, KU SUND

 

 

 

14.00-14.20

 

Filosofiske/etiske problemstillinger omkring anvendelse af landbrugsdyr som forsøgsdyr v. Jes Harfeld, lektor, Institut for Læring og Filosofi, Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet

 

   

14.20-14:40

  Udvikling af non-invasive målinger af stress hos mink v. Jens Malmkvist, seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab, Adfærd og Stressbiologi, Foulum, Aarhus Universi-tet

 

   

14:40-15:00

  Heste som forsøgsdyr - og dyreforsøgene v. NN

 

   

15:00-15:20

  Træning af grise v. Dorte Bratbo Sørensen, lektor, Institut f. Veterinær Sygdomsbiologi, Sektion f. Eksperimentelle Dyremodeller, KU SUND

 

   

15:20-15:25

  Afslutning, Kirsten Rosenmaj Jacobsen, formand for forsøgsdyrsudvalget, Dyrenes Beskyttelse

 

   

15:25-16:00

  NETWORKING

Tilmelding sker her 

InterNICHE

Alternativer til dyreforsøg, undervisning og internationalt samarbejde InterNICHE er et internationalt netværk af studerende, forskere og  dyreværnsorganisationer, der arbejder for alternativer til dyreforsøg inden for  undervisning. LÆS MERE OM InterNICHE HER