Kom til Forsøgsdyrenes Dag 2016

Gratis seminar på Forsøgsdyrenes Dag d. 29. april 2016. Årets tema er: "Replacement/Reduction  – den danske indsats for erstatning og reduktion af dyreforsøg".

I anledning af Forsøgsdyrenes Dag 2016 afholder DOSO og Dyrenes Beskyttelse, for femte år i træk, et fagligt seminar - som sætter fokus på aktuelle emner og problematikker indenfor brugen af forsøgsdyr - med repræsentanter fra bl.a. myndighederne, industrien samt den danske og internationale forskningsverden.

Årets tema (i.e. ’Replacement/Reduction’ eller erstatning/reduktion) er principper, der foreskriver,

  •  Dels at man ikke bør anvende dyr til forsøg, hvis der findes andre metoder, der må antages at være ligeså gode/velegnede. Alternativer til dyreforsøg omfatter in vitro-metoder, herunder celle-, vævs- eller organstrukturer, computersimulationer m.v.
  • Dels at der arbejdes for at nedbringe antallet af dyr, der anvendes til at producere en bestemt mængde viden. Reduktion kan bl.a. opnås ved screeninger med dyrefri modeller el. teknologier forud for dyreforsøg, ved at anvende dyr med præcis de egenskaber man er interesseret i eller ved at designe mere rationelle forsøg, herunder i relation til statistik.

Dette års seminar vil byde på en række spændende oplæg på højt fagligt niveau, der bl.a. giver et indblik i, hvordan ’Replacement/Reduction’ praktiseres i Danmark og udlandet for at sikre en bedre dyrevelfærd i forskning, uddannelse og industri.

Seminaret vil have fokus på aktuelle danske ’Replacement/Reduction’-initiativer samt inkludere enkelte udenlandske talere til at give fornyet inspiration og et internationalt perspektiv på området.

Selvom oplæggene primært retter sig mod fagpersoner, der beskæftiger sig med området, opfordrer vi alle interesserede til at deltage. Uanset at der er et islæt af udenlandske oplægsholdere, afholdes seminaret som udgangspunkt på dansk.

Seminaret er et gratis dagsarrangement med forplejning.

Studerende har mulighed for at få refunderet evt. transportudgifter.

DOSO,  Rørholmsvej 5,  Høsterkøb,  2970 Hørsholm, Tlf. +45 24776497,  E-mail: doso@doso.dk

Dyrenes Beskyttelse, Sekretariat: Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, tlf.: 33 28 70 00, fax: 33 25 14 60

Seminar

Arrangeret af DOSO og Dyrenes Beskyttelse.

Program

Seminar: 

”Replacement/Reduction – den danske indsats for erstatning og reduktion af dyreforsøg”

OBS: Der vil kunne forekomme rettelser i programmet.

Tid:
Fredag den 29. april 2016 kl. 10-16

Sted: 

Københavns Universitet, Panum Instituttet, Hannover-auditoriet, Nørre Allé 20, København N.


Tilmeldingsfrist:
21. april

Ordstyrer:

Kirsten Rosenmaj Jacobsen, formand for Forsøgsdyrsudvalget, Dyrenes Beskyttelse.

Seminaret er gratis og arrangeret af DOSO og Dyrenes Beskyttelse.
Rejserefusion til studerende.

PROGRAM

09:30-10:00

 

Morgenkaffe

10:00-10:10

 

Åbning v/Peter Mollerup, formand, DOSO

10:05-10:15

 

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (introduceret af direktør Britta Riis, DB)

10:15-10:55

 

Replacement/Reduction potential in relation to REACH, Derek Knight, Chief Scientific Advisor to the Executive Director, Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA – European Chemicals Agency)

10:55-11:10

 

Dyreforsøgstilsynet: aktuelle aktiviteter, herunder koordinering af dyrevelfærdsorganer, Tom Bengtsen, sekretariatsleder, Dyreforsøgstilsynet, Fødevarestyrelsen

11:10-11:30

 

En alternativ metode til undersøgelse af kemikalier for akutte lungetoksiske effekter, Søren Thor Larsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

11:30-12:00

 

Brug af alternative metoder til regulering af kemikalier - muligheder og begrænsninger, Marie Louise Holmer, AC-tekniker, Miljøstyrelsen (nationalt kontaktpunkt)

12:00-13:00  

 

Frokost 

13:50-14:10

 

Priority Areas of the Danish 3R-Center and Strengthening of Refinement in 2015 by Christine Nelleman, Chairman of the Board, The Danish 3R-Center

13:00-13:30

 

Perspektivering: Det fjerde R (4R) - Remembrance, Mickey Gjerris, lektor i bioetik, KU SCIENCE

13:30-13:50

 

Imaging/scanningsmodeller: non-invasive metoder hvor det samme dyr kan anvendes flere gange,Aage Kristian Olsen Alstrup, adj. lektor, Institut for Klinisk Medicin, PET-centret, Aarhus Universitet

13:50-14:10

 

Diskussion og Q/A, Kirsten Rosenmaj Jacobsen, formand for Forsøgsdyrsudvalget, Dyrenes Beskyttelse

14:10-14:30

 

Dyrefri metoder i reproduktionstoxicitet: Den humane placenta perfusionsmodel, Line Mathiesen, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

14:30-14:50

 

Styrket 3R indsats med fokus på erstatning og reduktion af dyreforsøg, Stine Øvlisen, Direktør, Novo Nordisk

14:50-15:05

 

 

Danmarks 3R-center: årsstatus med særlig fokus på Replacement/Reduction-initiativer, Christine Nelleman, Bestyrelsesformand, Danmarks

15:05-

15:25

 

Best practice and alternatives to animal experiments in education and training, Nick Jukes, B.Sc., co-ordinator, The International Network for Humane Education (InterNICHE), United Kingdom

15:25- Afslutning, Kirsten Rosenmaj Jacobsen, formand for forsøgsdyrsudvalget, Dyrenes

15:30 Beskyttelse

15:30-NETWORKING 

16:00

InterNICHE

Alternativer til dyreforsøg, undervisning og internationalt samarbejde InterNICHE er et internationalt netværk af studerende, forskere og  dyreværnsorganisationer, der arbejder for alternativer til dyreforsøg inden for  undervisning. LÆS MERE OM InterNICHE HER