Kom til Forsøgsdyrenes Dag 2015

Gratis seminar på Forsøgsdyrenes Dag d. 24. april 2015. Årets tema er: "Refinement – den danske indsats for forfinelse af dyreforsøg".

I anledning af Forsøgsdyrenes Dag 2015 afholder DOSO og Dyrenes Beskyttelse, for fjerde år i træk, et fagligt seminar - som sætter fokus på aktuelle emner og problematikker indenfor brugen af forsøgsdyr - med repræsentanter fra myndighederne, industrien samt den danske og internationale forskningsverden.

Temaet for seminaret d. 24. april 2015 er: “Refinement – den danske indsats for forfinelse af dyreforsøg” 

Årets tema (i.e. ’refinement’ eller ’forfinelse’) er et princip, der foreskriver, at man altid bør minimere lidelse og forbedre dyrevelfærd i forbindelse med dyreforsøg. Eksempelvis indgår bl.a. berigelse af burmiljøer, så forsøgsdyr kan udføre flere naturlige adfærdsmønstre, løsninger til bedre smertedækning af forsøgsdyr og ikke-invasive undersøgelsesmetoder.

Dette års seminar vil byde på en række spændende oplæg på højt fagligt niveau, der bl.a. giver et indblik i, hvordan refinement praktiseres i Danmark og udlandet for at sikre en bedre dyrevelfærd i forskning og industri. Derudover vil Danmarks 3R-center informere om indsatsen for at styrke refinement nationalt.

Seminaret vil have fokus på aktuelle danske ’Refinement’-initiativer samt inkludere enkelte udenlandske talere til at give fornyet inspiration og et internationalt perspektiv på området. 

Selvom oplæggene primært retter sig mod fagpersoner, der beskæftiger sig med området, opfordrer vi alle interesserede til at deltage. Der er tale om en international sammensætning af oplægsholdere, og seminaret afholdes derfor på engelsk.

DOSO,  Rørholmsvej 5,  Høsterkøb,  2970 Hørsholm, Tlf. +45 24776497,  E-mail: doso@doso.dk
Dyrenes Beskyttelse, Sekretariat: Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, tlf.: 33 28 70 00, fax: 33 25 14 60

Forsøgsdyrenes dag har modtaget støtte fra:

C.C. Klestrup og Hustru Henriette Klestrups Mindelegat
Dyrenes Beskyttelse (Medarrangører af seminar)
Dyrenes Venner
DOSO
Inges Kattehjem

Seminar

Torsdag den 24. april 2015 

Sted: University of Copenhagen, Auditorium A3, Universitetsparken 2, DK-2100 København Ø, Denmark
Tid: 24. april, kl.: 10-16.

Tilmeld dig her

Arrangeret af DOSO og Dyrenes Beskyttelse.

Program

Seminar: 
Refinement - Danish Efforts in Refinement of Animal Experiments’

Time:
Friday 24 April 2015 10:00 - 16:00

Place: 
University of Copenhagen, Auditorium A3, Universitetsparken 2, DK-2100 København Ø, Denmark

Registration deadline (see below):
15 April 2015

Moderator:
Kirsten Rosenmaj Jacobsen, Danish Animal Welfare Society

Seminaret er gratis og arrangeret af DOSO og Dyrenes Beskyttelse.
Rejserefusion til studerende.

PROGRAM

09:30-10:00

 

Breakfast and coffee/tea

10:00-10:10

 

Welcome and introduction
Kirsten Rosenmaj Jacobsen, Chairman of the Committee for Experimental Animals, Danish Animal Welfare Society

10:10-11:00

 

Environmental Refinement: Improving Housing Conditions of Laboratory Animals
by Vera Baumans, Professor Emeritus, Division of Laboratory Animal Science, Utrecht University, The Netherlands

11:00-11:20

 

Implementation of Minimally Invasive and Objective Humane Endpoints in the Study of Murine Plasmodium Infections by Brian William Della Valle, Post Doc, Centre for Medical Parasitology, University of Copenhagen

11:20-11:45

 

Refinement of blood sampling techniques in laboratory mice by Anne Charlotte Teilmann, PhD Student, University of Copenhagen (KU SUND)

11:45-12:05

 

Refinement of Animal Models of Pain by Klas Abelson, Associate Professor, University of Copenhagen (KU SUND)

12:05-13:10

 

Lunch

13:10-13:50  

 

Autonomy of the Animal in Research (Training) by Helena Röcklingsberg, Associate Professor, Swedish University of Agricultural Sciences

13:50-14:10

 

Priority Areas of the Danish 3R-Center and Strengthening of Refinement in 2015 by Christine Nelleman, Chairman of the Board, The Danish 3R-Center

14:10-14:25

 

One perspective on refinement from Industry by Thomas Bertelsen, Section Head, LEO Pharma

14:25-14:35

 

Novo Nordisk ’3R Employee Awards’: Background and Examples by Lise Holst, Director Global Bioethics Management, Novo Nordisk

14:35-14:50

 

The Use of a Redesigned Custom Made Collar for Pigs Improves Animal Welfare During the Experiment and Measurement Precisions by Susanne Gyldenløve (Winner of Novo Nordisk 3R-Award 2014)

14:50-15:05

 

Seminars and Focus Areas 2015 of the Animal Experiments Inspectorate by Tom Bengtsen, Head of Secretariat, Animal Experiments Inspectorate, Danish Veterinary and Food Administration

15:05-15:15

 

Epilogue of the Seminar
by Peter Mollerup, Chairman, DOSO

15:15-16:00

 

Coffee/tea & networking

InterNICHE

Alternativer til dyreforsøg, undervisning og internationalt samarbejde InterNICHE er et internationalt netværk af studerende, forskere og  dyreværnsorganisationer, der arbejder for alternativer til dyreforsøg inden for  undervisning. LÆS MERE OM InterNICHE HER